Praksis /

Programmeringspraksis

ODIM ABAS AS

Desember 08 -

Produksjon og logistikk assistent.

Eass Production Partner

November 07 - Feberuar 08

Har siden slutten av november 07 utvilket et skreddersyd ordresystem i Microsoft Excel.

Glamox

November 07 - November 08

Lagerarbeid.

Aker Kværner Elektro, Ormen Lange

Januar 07 - Juni 07

Hos Aker Kværner Elektro, brukte de et Microsoft Excel regneark for nedtelling av timer på prosjektet. Nedtellingen av timer ble presentert i pivot-tabeller og en graf. Jobben ble utført manuell og tok over en time hver dag.

Jeg ble med i utviklingen av et regneark med VBA (VB for Applications) for å automatisere denne jobben. Etter automatiseringen med VBA ble denne jobben utført på 15 minutter.

Praksisplass hos Minerva Sikkerhet AS

Juni 05 - Desember 05

I praksisplass hos Minerva Sikkerhet AS, utførte jeg følgende oppgaver:

  • Tilpassing av Plone (CMS)
  • Programmering i
   • VB .Net og, C#
    Internt program for å registrere og sende bestillinger.
   • Java
    Internt program for registrering av data.
 
Copyright Ingar Tødenes