Prosjekter

Liste over prosjekter som er i arbeid og som jeg gjerne skulle ha gjennomført.

Navn Beskrivelse Status

pROVeho

Prosjektet vokste ut av min interesse for dykking og behovet for å gjenopprette verktøy fra sjøen.
Dette er mitt utforming og design av en under-vanns ROV. Målet er å bygge en datastyrt ROV, basert på standard/hylle varer og evt. brukt varer.


Startet

Persequor Tui Dia

For de som har diabetes kan det være til tider vanskelig å beregne mengden insulin som man trenger. Spesielt for foreldre med barn som har diabetes.
Jeg ser behov for en program/tjeneste som loggfører insulin mengder  spist mat og aktivitet. Ved en god historikk kan dette hjelpe til med å beregne mengden insulin ved senere anledninger og kan brukes til å lage rapporter som leger kan bruke.
 

Startet (prototyping)

CV++

Når man driver med jobbsøking har man behov for å holde orden flere typer data. Å holde orden på data som stillings-teksten, søknads-teksten, 
CV og korrespondanse.
Å holde orden på denne type data er viktig for søkere for å sørge for kvalitet i hele prosessen.


Startet (planleggingsfasen) 

Scriptum ad vox

Grunnen til at jeg vil starte dette prosjektet er å kunne lage et verktøy til bruk for personer som er blinde og de som har dysleksi.
Det finnes mange verktøy for tekst til tale. Mens de som koster penger har gode tale/stemmer, mangler de funksjoner som gjør de enkle å bruke. De som er gratis har tildels meget dårlig tale/stemme, noe som gjør det "tungt" å lytte til. De har også behov for funksjonalitet som gjør det enklere å bruke, men det største problemet er å sette dem opp å få dem til å funger tilfredsstillende. 


Ikke startet 

Perscribo

Perscribo skal enkelt kunne registrere tid og diverse elementer som er brukt i prosjekter, subprosjekter og oppgaver. Registreringene kan strekke seg fra overordnede til detaljer. Dataene som blir registreret skal kunne brukes til analyse og diverse rapporter.


Ikke startet

Genealogia

Pr. i dag har jeg ikke funnet et slektforskningsprogram som jeg er fornøyd med. Enten mangler de funksjonalitet eller så "tvinges" man inn til å betale for noe man ikke trenger. Og for de som driver dette på hobby basis, er det ikke vert.


Ikke startet