CMS

Status: 2007-11-01 Under planlegging

Har planer om å lage en CMS variant. Målet er å lage en CMS med lav brukerterskel som kan brukes fra små til mellomstore nettsteder.

Et hovedmål for  denne CMS-en er at den skal være enkel å bruke og ha god oversikt over innholdet.

Et videre mål er å gjøre skillet mellom brukeren egne filer og nettstedet mest mulig borte.

JobbSøkerLogg

Status: 2008-06-04 Utsatt

Som arbeidssøker må man i gjennomsnitt søke 70 stillinger for å skaffe seg arbeid. Her ser jeg behovet for et program/internettjeneste som kan hjelpe med å holde orden på søknader, stillinger, bedrifter og kontaktpersoner m.m.

Fremtidig plan for dette prosjektet er at det skal bli en offline- og online-tjeneste (web og mobiltelefon).

MS Office

Små prosjekter der jeg bruker Microsoft Office programmene. 

ExcelDir
Status: 2008-06-04 Pause
er et regneark som skal liste ut filer med attributter, i en katalog evt. med underkataloger. I tillegg skal det lages enkelt for brukeren å sortere innholdet.

Drivstofflogg

Status: 2008-06-04 Pause

Skal bli en logg for forbruket av drivstoff. Det skal være mulig å ta ut statestikker m.m.


Copyright Ingar Tødenes